Informacija


Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

 • Direktorius 8-428-51061
                    8-612-41816
 • Vyr. soc. darbuotoja 8-428-53473
El. paštas: vaikunamai@raseiniai.lt


Ataskaitos

ATASKAITOS :

2019 metai

 1. 2019 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
 2. 2019 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
 3. 2019 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metai

 1. 2018 m. gruodžio 31 d pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
 2. 2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
 3. 2018 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
 4. 2018 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metai

 1. 2017 metų finansinės būklės ataskaita
 2. 2017 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
 3. 2017 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
 4. 2017 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas
 5. 2017 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
 6. 2017 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2016 metai

 1. Raseinių pagalbos šeimai namų 2016 m. veiklos ataskaita.
 2. 2016 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.
 3. 2016 metų II ketvirtis
 4. 2016 metų I ketvirtis
 5. 2015 metų IV ketvirtis
 6. 2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
 7. 2016 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
 8. 2016 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas