Informacija


Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

  • Direktorius (8 428) 51 061
                      (8 612) 41 816
  • Vyr. soc. darbuotojas (8 428) 53 473
El. paštas raseiniupsn@gmail.com


Naujienos

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ STOVYKLA VAIKAMS IR JAUNIMUI „BE SIENŲ“


2019-07-08 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Raseinių skyriaus Vaikų dienos centras pradėjo įgyvendinti naują kūrybinį projektą „Be sienų“. Šiuo projektu siekia paskatinti glaudesnį kūrybinį bendradarbiavimą, gerinti socialinę sanglaudą tarp skirtingų rajono ugdymo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų. Projekto tikslas į bendrą kūrybinį procesą įtraukti skirtingų socialinių grupių vaikus, jaunimą, kurie dažnai neturi tarpusavio kontakto galimybės ir gyvena gana ribotose „savo mokyklos“, „savo kiemo“ ar kitose socialinių dėsnių apibrėžtose bendrijose. Projekte dalyvauja: VšĮ Raseinių dienos centras „Vilties takas“, Raseinių specialioji mokykla. Į šį projektą pakviesti ir Raseinių pagalbos šeimai namų globotiniai. Visi vaikai yra įtraukiami į įvairias veiklas.

Esame dėkingi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Raseinių skyriaus Vaikų dienos centrui už pakvietimą dalyvauti šiame projekte ,,Be sienų“.